Bine aţi venit pe site-ul nostru !

 

Valahia University Press a luat naştere prin transformarea Editurii Stolnicul Cantacuzino (înfiinţată în 07.01.1992), în prezent fiind un compartiment distinct în cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte.

Aceasta cumulează la momentul actual două funcţii:
• componenta editorială propriu-zisă care se referă la selecţia, propunerea şi pregătirea pentru apariţie a lucrărilor-cărţi, publicaţii, mercantilaj;
• componenta multiplicare, tipărire (asigurată de tipografie).
 
Activitatea editurii este integral subordonată următoarelor obiective esenţiale:
• sprijinirea procesului de învăţământ, prin punerea la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor din universitate, din învăţământul superior în general şi din viaţa economico-socială a judeţului şi a zonei de influenţă a materialelor purtătoare de informaţie, facilitând, astfel, accesul acestora la noutăţile din ştiinţe, arte, cultură, învăţământ, tehnică, tehnologie, viaţa religioasă etc;
• sprijinirea şi promovarea creaţiei culturale, artistice, tehnice, tehnologice şi mass-media, afirmarea personalităţilor creatoare ale universităţii din zona de influenţă, teritorială;
• sprijinirea şi promovarea cercetării ştiinţifice.
 

Editura pune la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice universitare si cercetătorilor:
• cursuri universitare subvenţionate destinate studenţilor;
• manuale, tratate, culegeri de probleme destinate studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor şi cercetătorilor, precum şi marelui public cultivat dornic să se menţină informat.

Apariţiile acestor produse editoriale se fac în cadrul a şase colectii:
• Studia Legis: pentru lucrări din domeniul ştiinţelor juridice;
• Summa Theologica: pentru lucrări din domeniul teologic şi religios;
• Studia Economica: pentru lucrări din domeniul economic;
• Studia Tehnica: pentru lucrări din domeniul tehnic;
• Studia Culturalia et Historica: pentru lucrări din domeniul ştiinţelor socio-umane;
• Studia Litteraria: pentru lucrări din domeniul literaturii

 

De asemenea, în cadrul editurii au fost editate volume omagiale dedicate unor importanţi profesori ai Universităţii Valahia din Târgovişte, lucrări ale unor seminarii sau Conferinţe naţionale şi internaţionale organizate de asemenea, de către Universitate, precum şi 9 dintre revistele editate în cadrul Analelor Universităţii.