Documente

Contract editare
Cerere atribuire ISBN
Declarație de autor
Declarație de referenți
Fișa de recenzare